Saros Aslan Yaz Dil Etkinliklerinde İngilizce Hayatın İçinde Öğreniliyor

Saros Yaz Dil Etkinliklerinde “hareket ve günlük İngilizce”ye dayalı bir yöntem ile çocuklar günlük hayatın içerisinde pratik ingillizce dil etkinliklerine katılıyor!
Fark yaratacak olan bu yaz etkinlikleri sayesinde çocukların yaratıcılıkları da gelişecek.
clean_dirty_saros_aslan

YAZ YABANCI DİL ETKİNLİKLERİ

cocuklar_ingilizce_dil_okulu
Yabancı dil öğretimi her yaşta ve her düzeyde uygulanabilen fakat oldukça ciddiye
alınması gereken bir süreçtir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi ülkemizde son yıllarda
çok büyük bir önem kazanmaktadır. Dünyamızın küçük bir köy haline dönüştüğü
günümüzde dil öğrenme yaşı 5-6 yaşlarına kadar inmektedir.
cocuklar_ingilizce_dil_okulu_3

Uzmanlar çocukların beyinlerindeki dil gelişiminin iki yaşında başladığını ve bu gelişimin ergenlik dönemine kadar sürdüğünü açıklamaktadır. Eğer çocuk bu dönemde yabancı dil öğrenmeğe başlarsa yabancı dili de anadili gibi rahatlıkla öğrenebilir.
cocuklar_ingilizce_dil_okulu_5

Anadil edinimini kazanmağa başlayan çocuk kritik yaş dönemini geçirmeden yabancı dil eğitimine başlarsa ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır.Erken çocukluk döneminde kazanılan yabancı dile yönelik bu
yatkınlık çocukların bilişsel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.

Saros Aslan Yaz Yabancıdil etkinliklerinde Çocuklara temel düzey de bir dil eğitimi vermek yerine faklı dil etkinlikleri kullanarak, yabancı bir dilin varlığı hissettirilmektedir.

Yabancı dil olarak fransızcanın (FLE) Etkinliklerle Öğretimi

“Çocukluk; oyun, masal, şarkı, hikaye, şiir, eğlence değil midir?”

yabanci_dil_egitimi_6
“Saros Aslan Çocuklar ve Gençler İçin Yaz Yabancı Dil Egitim Etkinlikleri” çocuklara eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşatıyor.

yabanci_dil_egitimi_7
“3-4 yaş ve 10-13 yaşları, dil öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu yaşlardır. Bir dil öğrenme temeli üzerine kurulan benzeşleşme (mimétisme) kapasiteleri bu dönemde yüksek düzeydedir. 13 yaşından sonra işitim ve eklemleme düzeneği aynı kalır” der (Hagege: 1994).

yabanci_dil_egitimi_8

Fransa’da ilkokulda yabancı dil olarak fransızcanın (FLE) öğretiminde
eğitbilimsel kaynaklara göre; bu yaştaki çocuklar farklı alanlarda bilme
(savoir) ve yapmayı bilme (savoir – faire) yetisine sahiptirler (Enseignement
français ecole primaire:2003).

İletişimsel gelişme çocuğa, kendini tanıtma, başkalarını iyi tanımak için
gerekli soruları sormayı bilme, zevklerini, özelliklerini, alışkanlıklarını, yaptığı
şeyleri ve bunları yapış zamanına ilişkin tüm soruları sorma yetisi
kazandırılabilmelidir.

Fransızca Yaz Dönemi Dil Eğitim Etkinlikleri

cocuk_aktiviteleri_2014
Fransızca ve Türkçe farklı dil ailesine aittir. Fransızca, Hint-Avrupa Dil Ailesinden, İtalik Kelt Grubu’nun İtalik altgrubuna ait Latince kökenli Bir Roman dilidir. (Aksan, 1995:127; Kıran, 1986: 37)

Türkçe ise Ural-Altay Dil Ailesinden Altay altgrubuna girer.  Bu farklı ailelerden oluş her bir ses için olmasa bile, ağız yapısı Türkçe’nin ya da ilk öğrendiği yabancı dilin sesletim özelliklerine alışmış biri için başlangıçta zorluk teşkil etmektedir. Ayrıca, bazı seslerin doğru sesletilmediği zaman iletişim bozukluklarına sebep olduğu halde derslerde zaman kaybı gerekçesiyle sesletim çalışmalarına yeterince yer verilmediği gözlemlenmiştir.

cocuk_aktiviteleri
Bu etkinliklerin amacı, Fransızcayı ilk ya da ikinci yabancı dil olarak öğrenen çocukların, her bir sesi doğru sesletmeleri için önerilen dinlediğini anlamaya yönelik oyunlar, atasözü, bilmece-bulmaca, şiir, tekerlemeleri oyun ortamında etkili bir biçimde öğretmektir.
yaz_kampi
Bu etkinlikler düzenlenmeden önce anketler düzenlenmil, sözlü görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır.